2013 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
31 Aralık 2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (TGM-2012/1) ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları yeniden değerleme oranı esas alınarak aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla
Değişik 25 inci Maddesinin;
1/1/2012- 31/12/2012
TL
1/1/2013-31/12/2013
TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
134
144
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:
270
291
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
679
731
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:
1.358
1.463
13.591
14.651
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:
2.717
2.928
542
584
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:
6.795
7.325
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:
13.591
14.651
271.851
293.055
271.851
293.055
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:
8.153
8.788
81.554
87.915
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:
108.739
117.220
 
Bilgilerinize sunulur.
                                                                                                                   Saygılarımızla,
                                                                                                                     REFERANS